Margaretaschool

Margaretaschool

Stage lopen op onze school

NieuwsPosted by directie 02 May, 2019 18:49

Afspraken stagecoördinatie 2019-2020 Katholiek Basisonderwijs Regio West-Vlaanderen

Op het College van coördinerende directeurs (cocodi) van 21 maart 2019 werden volgende afspraken gemaakt voor het schooljaar 2019-2020:

Werkingsprincipes

elke student/stagiair heeft recht op een stageplaats
bescherming en respect voor elke student/stagiair
de gemaakte afspraken gelden voor de organisatie 2019-2020
transparante en eenduidige communicatie tussen College CoDi’s en hogescholen

De werkingsprincipes en afspraken gelden voor alle hogescholen die stagiairs aan het werk willen zetten in West-Vlaamse Katholieke Basisscholen en voor alle katholieke basisscholen regio West-Vlaanderen.

Afspraken

Er wordt met twee vaste data gewerkt:
vrijdag 6 en donderdag 19 september 2019.
Alle directies en lerarenopleidingen houden zich aan deze twee data!

Deze data gelden ook voor de stages in het 1ste leerjaar.
Het is niet de bedoeling dat stagiairs voorafgaandelijke mails sturen naar de scholen.

In onze scholengemeenschap verloopt de procedure stageaanvragen gecentraliseerd.
De studenten begeven zich op één van de twee vaste data naar de aangegeven centrale plaats : stadhuisstraat 4, blok B te 8300 Knokke-Heist.
Studenten die nog later inschrijven (o.a. in specifieke opleidingstrajecten), maken via e-mail een afspraak met de verantwoordelijke stagecoördinatie Mevr. Maite Gardin via secretariaat@sgsaeftinghe.be .