Margaretaschool

Margaretaschool

Ook wij gaan op ERASMUS+

NieuwsPosted by directie 03 Oct, 2017 11:59
Beste ouders,

Scholengemeenschap Saeftinghe Oostkust, waartoe de school van uw kind behoort, diende met succes een aanvraag in voor een Erasmus+-project : Met dit project wil de scholengemeenschap het zorgbeleid in elke school versterken voor de leerlingen en de leerkrachten.
Er nemen 47 personeelsleden van onze scholen deel aan cursussen en praktijkervaringen.
Voor onze school is dit juf Annick Pintelon, juf Sylvie Vermeille, juf Annelies Vinck en directeur Kathleen Casselman.

De doelen die vooropgesteld worden vertrekken telkens vanuit een Europees perspectief om “de organisatievormen vergelijken en nieuwe inzichten krijgen over inclusief onderwijs, nieuwe oplossingen zoeken voor de klaspraktijk en een toekomstvisie ontwikkelen, onderzoeken hoe andere landen beleid voeren omtrent diversiteit en inclusief onderwijs”

Via deze link of die van de scholengemeenschap (link actief op schoolwebsite vanaf 05/11) kunt u het project/verder volgen.
Het wordt een ware verrijking voor onze scholengemeenschap Saeftinghe Oostkust en daardoor ook voor uw kind !